"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Kontakt

vodja projekta: Miro Romih, Amebis, d. o. o., Kamnik
koordinator: dr. Simon Krek, Amebis, d. o. o., Kamnik / Institut “Jožef Stefan”
pomočnik koordinatorja: dr. Iztok Kosem, Trojina
odgovorne osebe pri konzorcijskih partnerjih:
Amebis, d. o. o., Kamnik: Miro Romih (miro.romih@amebis.si)
Institut “Jožef Stefan” (Laboratorij za umetno inteligenco): dr. Simon Krek (simon.krek@ijs.si)
Univerza v Ljubljani (Fakulteta za družbene vede): dr. Nataša Logar Berginc (natasa.logar@fdv.uni-lj.si)
Znanstvenoraziskovalni center SAZU (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša): dr. Polona Gantar (apolonija.gantar@zrc-sazu.si)
Trojina, zavod za uporabno slovenistiko: dr. Iztok Kosem (iztok.kosem@trojina.si)
MŠŠ EU