"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English


Projekt "Sporazumevanje v slovenskem jeziku"

Shema projekta označevalnik in razčlenjevalnik učni korpus pisno gradivo govorni korpus leksikon pedagoški vmesnik nova didaktika slogovni priročnik leksikalna baza pedagoška korpusna slovnica

Formalni okvir

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.


MŠŠ EU