"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je 4. februarja 2011 potekala enodnevna letna konferenca projekta »Sporazumevanje v slovenskem jeziku«. Program je bil v celoti posnet in je dostopen na Videolectures.net, na spodnjih povezavah pa so na voljo tudi gradiva posameznih predavateljev.

Slovnica, več kot le sistem


Program konference

Václav Cvrček Corpus grammar - a chance for a descriptive approach Predstavitev Video predstavitev
Bruno Strecker "Grammis" and "Progr@mm" - two freely accessible multi-medial hypertexts on German grammar Predstavitev Video predstavitev
Tadeja Rozman Šola(r) in slovnica Predstavitev Video predstavitev
Polona Gantar Kjer se srečata pomen in skladnja Predstavitev Video predstavitev
Iztok Kosem Pedagoška korpusna slovnica - učencu prijazna “slovnica” Predstavitev Video predstavitev
Simon Krek Koliko je v slovenskih korpusih besednih vrst, ampak čisto zares? Predstavitev Video predstavitev
Marko Stabej Slovnica in slovenstvo Predstavitev Video predstavitev

V sklopu javne razprave je Jure Zupan predstavil Mrežni slovar glagolskih pomenov. Predstavitev Video predstavitev
Predstavitvi je sledila javna razprava. Video predstavitev

Utrinki s konference

Več slik si lahko ogledate v galeriji.
Utrinki s konference
Utrinki s konference Utrinki s konference
MŠŠ EU