"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Časovnica

  junij sept dec mar junij sept dec mar junij sept dec mar junij sept dec mar junij sept dec mar junij sept dec  
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 Kazalniki
1                                           Standard za redno zbiranje pisnega gradiva za referenčni korpus
2                                           Standard za izdelavo učnega korpusa za potrebe slovničnega analizatorja
3                                           Standard za izdelavo oblikoslovnega leksikona
4                                           Standard za izdelavo govornega korpusa
5                                       Opis analize referenčnega korpusa
6                                       Standard za izdelavo posamezne leksikalne enote v leksikalni bazi
7                                           Govorni korpus – transkribiranih 500.000 besed
8                                         Leksikalna baza – črke A-K
9                                         Govorni korpus – milijon besed
10                                   Učni korpus – 400.000 besed
11                                         Pedagoški spletni vmesnik za dostop do korpusa
12                                   Leksikon besednih oblik A-Ž
13                                         Leksikalna baza – črke L-P
14                         Slovnični analizator
15                                 Predlog za novo didaktiko slovenskega jezika
16                                     Standard za korpusno analizo slovničnih pojavov
17                                     Standard za korpusno analizo težav pri tvorbi besedil (slogovni priročnik)
18                                         Leksikalna baza – črke R-Ž
19               Referenčni korpus z govornim podkorpusom
20                             Korpusna slovnica
21                             Slogovni priročnik
MŠŠ EU