"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 10

Učni korpus – 400.000 besed (december 2010)

Kazalnik je izdelan ročno označeni učni korpus – oblikoskladenjsko in skladenjsko označen: 400.000 besed.

Oblikoskladenjsko označeni del: 500.000 besed.
Skladenjski označeni del: 200.000 besed.
Del z označenimi imenskimi entitetami: 100.000 besed.

Prenosi

Prenesi dokument Kazalnik 10: Učni korpus.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU