"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 7

Govorni korpus – transkribiranih 500.000 besed (december 2009)

Kazalnik je transkribirani, jezikoslovno označeni govorni korpus – 500.000 besed.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU