"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 6

Standard za izdelavo posamezne leksikalne enote v leksikalni bazi (junij 2009)

Kazalnik je dokument, ki opisuje sestavo posameznih skupin gesel v leksikalni bazi – navodila za sestavljalce leksikalne baze.

Prenosi

Prenesi dokument v obliki pdf.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU