"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 11

Pedagoški spletni vmesnik za dostop do korpusa (december 2010)

Kazalnik je izdelan novi pedagoški spletni vmesnik za dostop do korpusa.

Prenosi


Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU