"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 3

Standard za izdelavo oblikoslovnega leksikona (december 2008)

Kazalnik je dokument, ki vsebuje opis postopkov za sestavljanje leksikona besednih oblik: programska oprema, sistem označevanja, opis osnovnih oblik in lastnosti, navodila za označevalce.

Prenosi

Prenesi dokument v obliki pdf.
Prenesi priloge v obliki zip.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU