"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 5

Opis analize referenčnega korpusa (junij 2009)

Kazalnik je dokument, ki opiše analizo referenčnega korpusa za potrebe izdelave leksikalne baze: programska oprema za analizo, sistem analize in izbor analiziranih podatkov za leksikalno bazo – navodila za sestavljalce leksikalne baze.

Prenosi

Prenesi dokument v obliki pdf.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU