"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 9

Govorni korpus – transkribiranih milijon besed (december 2010)

Kazalnik je transkribirani, jezikoslovno označeni govorni korpus – izdelan: 1.000.000 besed.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU