"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 4

Standard za izdelavo govornega korpusa (marec 2009)

Kazalnik je dokument, ki vsebuje opis postopkov za sestavljanje govornega korpusa: sistem zbiranja, sistem transkripcije materialov – navodila za zbiralce in transkriptorje.

Prenosi

Prenesi dokument v obliki pdf.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU