"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 1

Standard za redno zbiranje pisnega gradiva za referenčni korpus (december 2008)

Kazalnik je dokument, ki vsebuje opis vseh potrebnih postopkov za redno zbiranje tekstovnega gradiva za korpus: načini zbiranja, uravnoteženost, besedilodajalci, pretvorba v enotni format itd.

Prenosi

Prenesi dokument v obliki pdf.
Prenosi prilog se nahajajo na naslovu http://nl.ijs.si/ssj/.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU