"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 2

Standard za izdelavo učnega korpusa za potrebe slovničnega analizatorja (december 2008)

Kazalnik je dokument, ki vsebuje opis postopkov za ročno označevanje učnega korpusa: programska oprema, sistem označevanja, navodila za označevalce – oblikoslovno in skladenjsko označevanje.

Prenosi

Prenesi dokument v obliki pdf.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU