"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Če želite biti obveščeni o prihodnjih novicah pri projektu, pišite na naslov ssj@slovenscina.eu.


Pretekla obvestila in dogodki

3. januar 2012 Zadnja redna letna konferenca Pravopis, več kot le predpis z dvema vabljenima predavanjema in predstavitvijo projektnih rezultatov širši javnosti je potekala 3. februarja 2012 na Fakulteti za družbene vede.
3. januar 2011 Redna letna konferenca Slovnica, več kot le sistem z dvema vabljenima predavanjema in predstavitvijo projektnih rezultatov širši javnosti je potekala 4. februarja 2011 na Fakulteti za družbene vede.
25. februar 2010 Na spletnih straneh projekta je bilo objavljeno Poročilo o evalvaciji korpusa FidaPLUS, na podlagi katerega bo zasnovan novi spletni konkordančnik.
6. januar 2010 Podobno kot v letu 2009 smo tudi leta 2010 v februarju organizirali projektno konferenco z dvema vabljenima predavanjema in predstavitvijo projektnih rezultatov širši javnosti.
3. november 2009 V okviru projekta je med 14. in 18. decembrom 2009 potekala delavnica o uporabi programskega jezika PERL za namene luščenja jezikovnih podatkov iz besedilnih zbirk.
3. november 2009 V okviru projekta smo 3. in 4. februarja 2010 organizirali mednarodno delavnico o izdelavi slovnic besednih skic (sketch grammar), katere namen je izmenjava izkušenj pri pisanju tovrstnih slovnic za različne jezike.
2. november 2009 Od 1. novembra je na voljo oblikoslovni označevalnik, izdelan v okviru projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku, in sicer kot spletni servis in kot samostojni program.
19. januar 2009 V okviru projekta je 6. februarja 2009 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani potekala enodnevna konferenca Slovarji, več kot le besede.
18. december 2008 V okviru projekta je 8. in 9. januarja 2009 potekala delavnica FrameNet za slovenščino, ki jo je vodila dr. Birte Lönneker-Rodman.
31. julij 2008 V okviru Solomonovih seminarjev na Institutu Jožef Stefan je bilo posneto predavanje o projektu, ki si ga lahko ogledate.
22. julij 2008 Če vas zanima delo pri projektu, pošljite e-pošto koordinatorju projekta ali odgovornim osebam pri posameznih konzorcijskih partnerjih.
MŠŠ EU