"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je 5. februarja 2010 potekala enodnevna letna konferenca projekta »Sporazumevanje v slovenskem jeziku«. Program je bil v celoti posnet in je dostopen na www.videolectures.net, na spodnjih povezavah pa so na voljo tudi gradiva posameznih predavateljev.

Korpusi, več kot le statistika


Program konference

Adam Kilgarriff Grammar is to meaning as the law is to good behaviour Predstavitev Video predstavitev
Vladimír Benko Optimizing Word Sketches for a large-scale lexicographic project Predstavitev Video predstavitev
Miha Grčar Oblikoskladenjski označevalnik SSJ Predstavitev Video predstavitev
Špela Arhar Novi vmesnik referenčnega korpusa – končno prijazen Predstavitev Video predstavitev
Ana Zwitter Vitez Kako in zakaj uporabljati govorni korpus slovenskega jezika Predstavitev Video predstavitev
Darinka Verdonik Spletni konkordančnik za govorni korpus slovenskega jezika Predstavitev Video predstavitev
Tadeja Rozman, Irena Krapš Vodopivec Nova didaktika in korpus usvajanja slovenščine Predstavitev Video predstavitev
Simon Krek O stvareh, ki jih ljudje ne izrečemo Predstavitev Video predstavitev

Predstavitvi je sledila javna razprava. Video predstavitev

Utrinki s konference

Več slik si lahko ogledate v galeriji.
Utrinki s konference
Utrinki s konference Utrinki s konference
MŠŠ EU