"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 8

Leksikalna baza – črke A-K (junij 2010)

Kazalnik je leksikalna baza z iztočnicami od A-K.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU