"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English
kazalniki

Kazalnik 15

Predlog za novo didaktiko slovenskega jezika (januar 2011)

Kazalnik je dokument, ki vsebuje predloge za uvedbo jezikovnotehnoloških aplikacij za slovenski jezik v pedagoški proces in izdelano analizo uporabe jezikovnih virov v šolskem okolju.

Prenosi

Prenesi Korpus Šolar v formatu XML.
Prenesi Korpus usvajanja slovenščine v formatu XML.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve: izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja 2007-2013.
MŠŠ EU