"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Nova didaktika poučevanja slovenskega jezika

Cilj tega sklopa je raziskati možnosti vpeljave jezikovnih tehnologij in novih didaktičnih pristopov v vzgojno-izobraževalni proces.
MŠŠ EU