"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Pedagoška korpusna slovnica in slogovni priročnik

Prvi cilj tega sklopa je izdelava slovnice, ki je namenjena uporabi v pedagoškem procesu in izhaja iz opazovanja realnih jezikovnih pojavov, kot so zabeleženi v referenčnem korpusu.
Drugi cilj je izdelava priročnika, ki bo na podlagi analize realnih besedil pomagal odpravljati tipične slogovno-slovnične težave tako maternih kot nematernih govorcev slovenščine pri tvorbi besedil.
MŠŠ EU