"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Govorni korpus

cilj aktivnosti je govorni korpus v obsegu milijon besed
določanje standardov za zbiranje govornih materialov za potrebe govornega korpusa poteka od septembra 2008 do marca 2009
določanje standardov za transkripcijo govorjenih besedil v tekstovno obliko poteka od aprila 2009 do avgusta 2009
zbiranje materialov in transkripcija poteka od septembra 2009 do decembra 2010

Vodja aktivnosti: dr. Ana Zwitter Vitez, Trojina

MŠŠ EU