"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Pisni korpus

cilj aktivnosti je nov pisni korpus v obsegu do 1 milijarde besed
izdelan bo po zgledu korpusov FIDA in FidaPLUS
v formatu XML TEI P5
lematiziran
v celoti oblikoskladenjsko označen
v določenem delu skladenjsko razčlenjen
s prepoznavo lastnih imen
redno zbiranje oz. prenavljanje gradiva poteka od junija 2008 do decembra 2013

Vodja aktivnosti: dr. Nataša Logar Berginc, FDV, Univerza v Ljubljani

MŠŠ EU