"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Slogovni priročnik

cilj aktivnosti je detektirati težavne točke pri pisanju besedil in analizirati dosedanje reakcije tvorcev besedil na jezikovno rabo in normativne priročnike za slovenščino
namen je analiza možnosti prestavljanja težišča jezikovne kompetence pri sestavljanju besedil s specializiranih strokovnjakov za jezik na jezikovnotehnološko sodobno opremljenega tvorca besedil
vsebinsko bo priročnik vseboval informacije o:
pravopisnih težavah
slogovnih težavah
formalnih vidikih sestavljanja besedil (deli besedil, standardi citiranja, sestava bibliografij, kazal ipd.)
tehničnih vidikih sestavljanja besedil (značilnosti tiskanih/elektronskih besedil, kodiranje znakov ipd.)
sestavljanje slogovnega priročnika bo potekalo od januarja 2010 do decembra 2013

Vodja aktivnosti: dr. Simon Krek, Amebis, d.o.o., Institut Jožef Stefan

MŠŠ EU