"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Pedagoška korpusna slovnica

cilj aktivnosti je izdelava slovnice, ki temelji na analizi dejanskega jezika v obsežni zbirki besedil
izhodišče je opis jezikovnega sistema, ki različne ravni jezikovnega sistema (oblikoslovje, skladnja, pomenoslovje) obravnava celostno
namen je detektirati težavne točke v slovnici slovenskega jezika, kjer raba niha in izsledke analize predstaviti:
v izrazito poljudni in uporabnikom prijazni obliki
z multimedijskimi pripomočki na spletu
sestavljanje slovnice bo potekalo od januarja 2010 do decembra 2013

Vodja aktivnosti: dr. Špela Arhar Holdt, Trojina

(dr. Iztok Kosem: maj 2010 - april 2011)

Rezultati: Kazalnik 16
MŠŠ EU