"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Pedagoški vmesnik

cilj aktivnosti je nov korpusni vmesnik za spletni dostop do korpusa
vmesnik bo prilagojen preprostejši (šolski) rabi
dodana bodo orodja, ki uporabnikom omogočajo intuitivno opazovanje sodobnega slovenskega jezika
izdelava pedagoškega vmesnika bo potekala od januarja 2010 do decembra 2010

Vodja aktivnosti: Miro Romih, Amebis, d.o.o.

MŠŠ EU