"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Leksikalna baza

cilj aktivnosti je baza podatkov v skladenjskih, pomenskih, frazeoloških in drugih lastnostih besedišča slovenskega jezika
določanje standardnih postopkov za analizo korpusa s pomočjo specializirane programske opreme in standardov za izdelavo posamezne leksikalne enote v leksikalni podatkovni bazi poteka od junija 2008 do decembra 2008
izdelava končne verzije standarda z vzorčnimi primeri za vse besedne vrste bo potekala od januarja 2009 do junija 2009
izdelava leksikalne baze bo potekala od julija 2009 do julija 2012 po sklopih:
A – K: do julija 2010
L – P: do julija 2011
R – Ž: do julija 2012
predvidena sta dva glavna namena uporabe leksikalne baze:
za potrebe leksikografije/leksikologije
za potrebe procesiranja naravnih jezikov

Vodja aktivnosti: dr. Polona Gantar, ZRC SAZU

MŠŠ EU