"Sporazumevanje v slovenskem jeziku" English English

Leksikon besednih oblik

cilj aktivnosti je baza podatkov o oblikoslovnih lastnostih besedišča
izdelana bo po sistemu in v skladu z naborom oznak, razvitih v okviru projektov Multext-East in JOS (Jezikoslovno označevanje slovenščine)
število enot bo določeno v skladu s frekvenčnimi podatki iz referenčnega korpusa
določanje standardov za izdelavo leksikona besednih oblik poteka od junija 2008 do decembra 2008
izdelava leksikona bo potekala od januarja 2009 do decembra 2010

Vodja aktivnosti: dr. Simon Krek, Amebis, d.o.o., Institut Jožef Stefan

MŠŠ EU